สัมภาษณ์ : พี่ขม Metal Mag Interview : P

เข้าฉาย: January 17, 2022

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์