[Live] X Japan - Tokyo Dome 2 Days Live : Yoshiki Solo Piano [Live] X Japan - Tokyo Dome 2 Days Live

เข้าฉาย: May 27, 2022

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์