สัมภาษณ์ : ดาจิม แร็พไทย Interview : Dajim

เข้าฉาย: January 18, 2021

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์

Interview , Dajim