MV อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน MV Yu Tai Fa Ya Klua Fon

เข้าฉาย: January 18, 2021

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์

อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน , Mote , โมทย์