Bangkok Decembery : Crescendo tributes Pause ตอน 8

เข้าฉาย: January 17, 2022

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์

Bangkok Decembery , เบน ชลาทิศ , บอย , ตรัย ภูมิรัตน์ , แสตมป์ , Featuring , Pause , พอส , บางกอกดีเซมเบอรี่