MV ไม่ใช่ของมึง MV Mai Chai Khong Mueng

เข้าฉาย: January 18, 2021

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์

ไม่ใช่ของมึง , perfect rockstar , เพอร์เฟ็คร็อคสตาร์