พริกแกง

ผู้กำกับ: เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์, ประเสริฐสุข เหมทานนท์
นักแสดง: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล, พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (สตาร์บัค), พลอยปภัส คุณพรหม
เข้าฉาย: August 05, 2016

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์

พริกแกง