From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง

ผู้กำกับ: ชาติชาย เกษนัส
นักแสดง: ไซ ไซ คำ,วุดมนชเว ยี,เน โต,น้ำหวาน-พิไลพร สุบินชุมภู , อั๊ต อัษฎา พานิชกุล
เข้าฉาย: November 09, 2016

เรื่องย่อ

โปสเตอร์ และภาพบางส่วนจากภาพยนตร์

From Bangkok to Mandalay, ถึงคน..ไม่คิดถึง, ไซ ไซ คำ, วุดมนชเว ยี, เน โต, น้ำหวาน-พิไลพร สุบินชุมภู , อั๊ต อัษฎา พานิชกุล